MITSUBISHI OUTLANDER

825.000.000

Khuyến mại kèm theo:

– Camera toàn cảnh 360o (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ)

– Phiếu nhiên liệu (Trị giá lên tới 25 triệu VNĐ

Cách khuyến mại có thể quy đổi sang tiền mặt và sẽ kèm thêm Khuyến mại từ Đại lý Mitsubishi Việt Hùng.

0846.158.558